Menu

Vad vi gör

Ensize stärker de positiva effekterna utveckling har på individer, team, organisationer och samhälle.

Ensize stärker de positiva effekterna utveckling har på individer, team, organisationer och samhälle.

Ensize erbjuder marknadens mest kostnadseffektiva webbsystem (EDOC) för att hantera mängder av analyser, undersökningar och enkäter.  EDOC-systemet erbjuder tillgång till ett brett sortiment av verktyg såsom DISC Analys (beteende)DrivkraftanalyserLedarskapsanalyserTeamanalyserFrågeenkäter och Klimatanalyser (”Nöjd Medarbetar-Index”).

 

Våra kunder är bland annat konsulter, utbildare, certifierade coacher och HR- specialister som arbetar med t ex säljträning, ledarskaps-utveckling, teamutveckling eller rekrytering och bemanning.

 

De analyser vi erbjuder utgör i många fall en viktig pusselbit i olika rekryterings- och utvecklingsprocesser. Ibland kan det vara idé att kombinera exempelvis en Teamanalys med DISC-analyser. Eller en Klimatanalys med Ledarskapsanalyser. Möjligheten att skapa träffsäkra handlingsplaner ökar då väsentligt.

Ensize har även tagit fram effektiva utbildningskoncept som bygger på de egna verktygen. Våra erfarna konsulter kan hjälpa företag med anpassade utbildningar.