Menu

Sälja med Färger

Framgångsrika säljare måste hela tiden utvecklas, inspireras, få nya idéer och öva.

”Sälja med färger" utgår från att säljarens framgång bygger på både kunskap om försäljning samt om sitt eget och omgivningens beteende. Här visas hur säljare med dessa kunskaper kan göra ännu bättre affärer.


Här tränar vi säljarens förmåga att mer effektivt nå fram till kunderna i säljsituationen. Alla moment i säljprocessen gås igenom och kompletteras med färgerna genom DISC-modellen. Säljaren lär sig använda sina befintliga kunskaper tillsammans med DISC-modellen för att enkelt kunna anpassa sin säljstil till kunder med olika profil, beteendemönster och köpstil. ”Sälja med färger” ger konkreta tips och verktyg som direkt leder till bättre affärer. Dessutom innebär färgspråket ett verktyg som underlättar och utvecklar uppföljningen för säljchefer och säljledare.


Utbildningen skräddarsys att passa ert företag och er säljprocess.


Delar av utbildningens innehåll:


 • Samtliga deltagare gör i förväg en DISC-analys
  • Webbaserat - tar cirka 10 minuter
  • Samtliga deltagare får, på plats, sin personliga rapport


 • Utbildning i korthet – steg 1 (cirka 3-4 timmar)
  • De olika beteendestilarna (färgerna)
  • Färgernas interaktion med varandra
  • Gruppdynamik (likheter & olikheter)
  • Dina styrkor & svagheter i säljprocessens inledande faser
  • Kundens färg
  • Att göra en färgstrategi inför mötet med kund
  • Hemläxa


 • Utbildning i korthet – steg 2-5 /fördjupning (hel- eller halvdagar)
  • Säljprocessen i färg
   • Förberedelser, kontakt, behovsanalys, presentation, avslut och uppföljning (Egenskaper – Fördelar – Nyttor)
  • Presentera för grupp (med färger)
  • Skriftlig kommunikation (med färger)
  • Övningar & hemläxor


Kontakta oss för mer information >>