Menu

Referenser

Du kan läsa mer om kundnöjdheten i våra NKI-rapporter där vi bl a är väldigt nöjda med den svarsfrekvens vi får. Generellt sett brukar svarsfrekvens på denna typ av enkäter ligga mellan 10-20% och vi har hittills fått upp mot 30%. Vi är väldigt glada att vi har så engagerade kunder.

Några uttalanden från våra kunder:

 • Tillgång till kunskap
  ”...Därför har fokuseringen varit ganska tuff på ekonomiska mål. Då händer det att man glömmer den andra biten, dvs. hur viktigt det är att utveckla kompetens och att jobba med människor.”

 • Kännedom om kunder – behov, önskemål och beteenden
  ”Att möta konsumentens nya efterfrågan är en förutsättning för framgång och vi måste vara lyhörda för att snabbt kunna möta nya önskemål.”

 • Förmåga att ta tillvara talanger – humankapitalet
  "Om vi vill ha en organisation som vill utveckla sina medarbetare bör en grundvärdering vara att respektera individen, bygga teamanda och ett ledarskap som främjar träning, coachning och mentorskap.”

 • Ledare som kan attrahera talanger, är innovativa och har visioner
  "Vi måste definiera vad vi söker hos våra ledare för att de ska passa in i organisationen – både i termer av kompetens och personlighet.”