Menu

Kombinationsanalys DISC/Drivkrafter

Kombinationsanalys är en kombination av Pussel DISC analys (som visar din beteendestil) och Moroten Drivkrafter (som visar din inre motivation). Rapporten visar Pussel DISC separat och Moroten Drivkrafter separat samt även vad kombinationen av Beteende och Drivkrafter innebär för din personlighet.

Jag vill veta mer...