Menu

Policy för privata uppgifter

Ensize International AB (nedan benämnd: Ensize) hanterar data i enligt med Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 (Allmän Dataskyddsförordning/GDPR).
Anförtrodda uppgifter är de som du angivit i formuläret på denna websida. Exempel på anförtrodda uppgifter är: förnamn, efternamn, e-postadress, land.

Anförtrodda uppgifter som samlas in av Ensize används endast för att följa upp och ge dig svar på dina önskemål på Ensize hemsida samt ge dig löpande uppdateringar på Ensize produkter och tjänster och kommer inte delas med en tredje part.

I databehandling ingår tillgång, skapa, spara, ändra, radera och registrering av uppgifter. Databehandlingen är en verksamhet kopplad till Ensize hemsida som utvecklats och ägs av Ensize International AB.


Skyddande av personuppgifter
Säkerheten för dina personuppgifter är en prioritet hos oss. Vi skyddar denna information genom att upprätthålla fysiska, elektroniska och procedurella skyddsåtgärder som uppfyller eller överträffar gällande lag. Vi utbildar vår personal i korrekt hantering av kundernas personuppgifter.