Menu

Om webbplatsen

Vår ambition är att ha en så tillgänglig webbplats som möjligt. Det ska exempelvis vara lätt att ta del av vår information oavsett vilken webbläsare du har.

Det ska inte heller spela någon roll om du surfar på mobiltelefonen eller om du är synskadad och använder en skärmläsare.

För att uppnå denna höga nivå på tillgänglighet är webbplatsen byggd utifrån riktlinjer och standarder för tillgänglighet.

Det ska vara enkelt att hitta på webbplatsen. Därför är innehållet strukturerat utifrån våra största målgrupper. Vi strävar också efter att alla texter ska vara lätta att förstå.