Menu

Certifieringsutbildning, 3 - 4 september

Stockholm/Sollentuna

3 Sep

Välkommen till utbildning avseende den tekniska hanteringen av EDOC systemet samt certifiering av Beteendestilsanalys Pussel DISC och Drivkraftsanalysen. Utbildningen är 2 heldagar och vänder sig till dig som arbetar med HR frågor, är konsult/utbildare, arbetar internt med utbildning på ett företag eller av annan anledning har behov av analysverktyg i din verksamhet. 


Vår certifieringsutbildning bygger på att man efteråt tecknar en licens (får en inloggning) till vårt analyssystem EDOC. I god tid innan utbildningen kontaktar vi dig för att bestämma vilken typ av licens som passar dig bäst.
  
Pussel DISC bygger på W.M. Marstons tankar. Det kan användas för att förstå och beskriva mänskligt beteende. Vi går bl.a. igenom bakgrund, tolkning av profiler, exempel på användningsområden samt tips på övningar. Att kombinera Drivkraftsanalysen och Pussel DISC ger svar på både HUR och VARFÖR, en information som kan vara värdefull i många situationer som kräver samarbete.

Motivation kommer av latinets ”movere” som betyder att sätta i rörelse. Det handlar alltså om våra inre drivkrafter, det som sätter igång oss och får oss att röra oss. Att känna till sina egna och medarbetarnas motivationsfaktorer och skapa arbetsuppgifter som ligger i linje med dem kan öka både arbetstrivsel och prestation. 

I utbildningen får du lära dig att effektivt använda alla funktioner i EDOC. Du får bland annat lära dig att skapa företag och avdelningar, utskick och hantering av olika typer av analyser, framtagande av rapporter, skapa temporära grupper, flytta analyser samt mycket mera. Ta med din egen laptop. Trådlöst nätverk finns i lokalen.

I god tid före utbildningen får du via mail en länk så att du kan genomföra din egen personliga Pussel DISC-/Drivkraftsanalys. Att du gör denna innan utbildningen är väsentligt och en viktig del av utbildningens innehåll.

Utöver praktisk genomgång ingår utbildningsmaterial, vår nya bok "DISC helt enkelt" samt en personlig beteendestils- och drivkraftsanalys (Pussel DISC och Drivkrafter).

Utbildningens innehåll dag 1 (09.00-16.30)

 
 

·          Statistiska begrepp (reliabilitet, validitet, skaltyper etc.) kopplat till analysverktygen 

·          DISC bakgrund – William Moulton Marston 

·          Hur DISC fungerar och hur DISC kan användas inom olika områden 

·          Drivkrafter och värderingar 

·          Drivkrafter bakgrund – Eduard Spranger 

·          Beskrivning av Drivkraftsanalysen och hur den kan användas inom olika områden 

·          Svårtolkade profiler, hur du hanterar och återkopplar dessa 

·          Enkel hemläxa 


Utbildningens innehåll dag 2 (09.00-16.30)

 
 

·          Praktisk genomgång av funktionerna i EDOC-systemet
-  Skicka ut analyser
-  Ta fram rapport
-  Egen dator (laptop) behövs
 

·          Genomgång av hemläxa 

·          Praktisk tillämpning av DISC- och Drivkraftsanalysen
-  Återkoppling i grupp
-  Grupputveckling
-  Rekrytering
-  Ledarskapsutveckling
-  Säljutveckling
-  Scenarier och lämpliga övningar
 

·          Summering och nästa steg 


  Boka en Certifieringsutbildning