Menu

Multidimensionell DISC

Ensize logga stor transparentEn dynamisk DISC-rapport


Alla delar i rapporten är personligt kopplade till dig. Endast rubriker och ingresser är fasta texter.

Vi beskriver ditt generella grundbeteende med utgångspunkt från 4 nivåer av laddningar i färgerna. Tidigare ”endast färger över 50%”.

Vi använder 118 olika beskrivningar av Grundbeteendet.

Det anpassade beteendet beskrivs lika nyanserat och djuplodande som beskrivningen av Grundbeteendet.

Lägger vi därtill att det Anpassade beteendet också jämförs mot Grundbeteendet så är rapportens olika kombinationsmöjligheter nästan obegränsade.


Vi tror att Ensize med detta är ganska ensamma i världen om att ta fram rapporter dynamiskt och inte använda sig av fasta text-beskrivningar i sina DISC-rapporter.


Rapporten erbjuds som en fullständig rapport (ca 29 sidor). För att underlätta återkopplingen lägger vi också upp ett antal förslag på mallar/templates kopplade till olika syften med analysen.


Vår vanliga version av Pussel DISC – som fortfarande är väldigt bra och konkurrenskraftig - kommer att finnas kvar om du fortsatt vill använda dig av den. Det går alldeles utmärkt att ta fram en gammal analys i det nya rapportformatet - Multidimensionellt.