Menu

Leda med färger

En bra ledare ska kunna kommunicera med rätt attityd och på sina medarbetares villkor.

I tider av ökad komplexitet, snabbare tempo och global utveckling har kravet på effektivare kommunikation blivit alltmer påtagligt. Om du vill att såväl individen som gruppen ska utvecklas och ta större ansvar handlar det om att vinna över hjärtan och sinnen samt att kunna möta skiftande attityder och olika beteenden.

Leda med färger ger dig ökad medvetenhet om din omgivnings likheter och olikheter.
Genom denna ökade förståelse för hur du skall bemöta olika människor får du sedan större förtroende från din omgivning. Konsten att utnyttja olikheterna lockar fram det bästa ur varje enskild medarbetare.

Vi hjälper dig som ledare att ta reda på vad som är viktigast för dig och dina medarbetare.

Delar av utbildningens innehåll:

 • Samtliga deltagare gör i förväg en Kombinations-analys
  • DISC- och Drivkraftsanalys
  • Webbaserat - tar cirka 20 minuter
  • Samtliga deltagare får, på plats, sin personliga rapport

 • Utbildning i korthet – steg 1 (cirka 3-4 timmar)
  • Ledarskapets grunder
  • De olika ledarskapsstilarna
  • De olika beteendestilarna (färgerna)
  • Färgernas interaktion med varandra 
  • Gruppdynamik (likheter & olikheter i ditt team)
  • Färgstrategi i mötet med dina medarbetare
   • Delegera, ge feedback, det svåra samtalet…
  • Hemläxa – dina utmaningar i ditt ledarskap

 • Utbildning i korthet – steg 2 (cirka 3-4 timmar)
  • Våra inre drivkrafter
  • Våra attityder (din beteendestil i kombination med dina drivkrafter)
  • Hur skapar du en miljö som ökar dina medarbetares motivation
  • Konsten att möta dina utmaningar i ditt ledarskap

Kontakta oss för mer information >>