Menu

Våra tjänster

Ensize konsulter erbjuder spännande och effektiva koncept som är baserade på de olika analyserna.

Ensize erbjuder företagsanpassad utbildning, coachning, seminarier, och kickoffer. Våra konsulter har gedigen erfarenhet från säljträning, ledarskapsutveckling, teamutveckling, coachning, kompetensutveckling och rekrytering. Koncepten är utvecklade runt analyserna och blir därför mätbara och effektiva. 


Många av våra utbildningskoncept bygger på Pussel DISC-analysen ("Kommunicera, Sälja, Leda samt Ge service - med färger"). Våra utbildningar är alltid skräddarsydda att passa dig, ditt team och ditt företag.


Bland våra EDOC-kunder finns det också många duktiga konsulter som använder våra analyser som bas i sina egna utbildningskoncept.


Kontakta oss för mer information >>