Menu

GDPR

Ensize är ”GDPR-säkrade” för både dig somlicenskund som för de respondenter som svarar på en analys i vårt system. Våraservrar är belägna inom Europa.

Ensizes analysprocess är ganska enkel ochvi lagrar relativt lite data i analyssystemet. Vi är helt uppdaterade att kunnafungera kring det regelverk som styrs av GDPR.

Som certifierad licenstagare är du s.kPersonuppgiftsansvarig och Ensize utgör i sammanhanget dittPersonuppgiftsbiträde. Allt finns reglerat i det abonnemangsavtal du tecknarmed oss. För respondenter har vi en tydlig ”Policy för privata uppgifter” sombeskriver vilka uppgifter vi lagrar samt hur du enkelt kan radera dina uppgifterom så önskas.