Menu

Kommunikation med färger

Färgspråket ger en bättre kommunikation och en ökad förståelse för varandra.

För att vara framgångsrikt som företag räcker det inte med att ha yrkeskunniga chefer och medarbetare. Man måste dessutom kunna samarbeta, d.v.s. ha förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer.

Vi uppfattar saker olika. Genom att förstå hur vi själva och andra fungerar kan vi lära oss kommunicera med varandra på bästa sätt.

"Kommunikation med färger" lär deltagarna att undvika missförstånd och få det roligare tillsammans. Till grund ligger DISC-teorin, utvecklad av Dr. William Moulton Marston. DISC är ett av världens mest använda analysverktyg och förklarar varför vi handlar som vi gör i olika situationer. Med hjälp av färger (färgspråket) belyses starka och svaga sidor i mötet med andra.

Genom att göra en personlig beteendestilsanalys (Pussel DISC) får deltagaren en ökad förståelse för sin egen beteendestil, sina styrkor och förbättringsområden och för hur de kan kommunicera mer effektivt med sina medarbetare, kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.

"Kommunikation med färger" är effektivt för såväl individuell utveckling som för grupputveckling och passar mycket bra på kickoffer, ledarkonferenser, avdelningskonferenser och säljkonferenser.

Delar av utbildningens innehåll:


 • Samtliga deltagare gör i förväg en DISC-analys
  • Webbaserat - tar cirka 10 minuter
  • Samtliga deltagare får, på plats, sin personliga rapport

 • Seminarie i korthet
  • De olika beteendestilarna (färgerna)
  • Färgernas interaktion med varandra
  • Gruppdynamik (likheter & olikheter)
  • Hur använder jag färgerna i vardagen

Välj mellan en halvdag med tyngdpunkt på föreläsning eller heldag då vi blandar undervisning med insiktsskapande grupparbeten och kommunikationsövningar.

Kontakta oss för mer information >>