Menu

Ensize från vision till verklighet

Ensize har sedan starten utvecklat ett flertal koncept att jobba efter när det gäller exempelvis Pussel DISC analysen.

Hur vi som människor beter oss och hur vi kommunicerar har stor betydelse. Likheter och olikheter kan få den enklaste uppgift att totalt haverera. Vi vet varför!

Funderar du på:


  • Hur ni kan förbättra / utveckla ledarskapet på företaget
  • Hur ni kan öka försäljningen
  • Hur ni ska förbättra samarbetet mellan olika avdelningar
  • Hur ni ska förbättra / utveckla samarbetet inom Teamet
  • Hur en enskild individ ska kunna utvecklas och bli mer effektiv
  • Vilka styrkor och svagheter finns i Teamet / hur kan vi bättre beskriva detta i exempelvis en upphandling


Eller är du osäker på var problemet finns? Ensize har kanske lösningen?


Det handlar om olika stadier i varje företags och i varje individs utveckling innan man kan känna sig säker på att kommunikationen fungerar fullt ut. Först måste du förstå dig själv. Sedan din omgivning. Därefter kan du börja förbättra din kommunikation för att uppnå dina mål. Att jobba med Pussel DISC analysens olika infallsvinklar har hjälpt många företag att bli väsentligt mer effektiva såväl internt som externt.


Pussel DISC analysen är ofta en bra avstamp, men det kan mycket väl handla om annan typ av analys för att komma framåt. Teamanalys, Ledarskapsanalys eller en Klimatanalys. Vi har verktygen.


Ensize konsulter har mångårig erfarenhet kring förändrings- och utvecklingsarbete. Mycket bottnar i vad vi kan se med hjälp av våra analyser men en hel del handlar om grundläggande kunskaper och sunt förnuft. Vi jobbar i hela Sverige.


Ibland handlar det ”bara” om att väcka nyfikenheten hos medarbetarna. Vi har ett upplägg som bygger på att alla får göra en Pussel DISC analys och får sin personliga rapport. Detta följer vi upp genom ett halvdags seminarium – där vi med en god blandning av humor och allvar berättar mer. Ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att starta en positiv utveckling i företaget eller på avdelningen och som ger garanterat resultat redan dagen efter.


Den här typen av seminarium brukar lämpa sig väl vid exempelvis en kick-off eller liknande. Förbättrad kommunikation på mindre än en halvdag – helt enkelt!


Är du osäker kan vi hjälpa dig med en mer övergripande analys och på så sätt ringa in de områden som eventuellt behöver utvecklas på ditt företag.