Menu

Certifiering DISC och Drivkrafter

Certifiering - två heldagar i Sollentuna, Stockholm.

Certifiering i analysverktygen DISC beteendestilsanalys och Drivkrafter motivationsanalys vänder sig till dig som arbetar inom HR, med coachning, rekrytering, som konsult eller med företagsintern utbildning.
Vi erbjuder en högkvalitativ utbildning i analyssystemet (EDOC) och certifiering i DISC- och Drivkraftsanalysen. Utbildningen är 2 heldagar och vänder sig till dig som har behov av analysverktyg i din verksamhet. 

Vår certifieringsutbildning bygger på att man efteråt tecknar en licens (får en inloggning) till vårt analyssystem EDOC. I god tid innan utbildningen kontaktar vi dig för att bestämma vilken typ av licens som passar dig bäst.

Pussel DISC bygger på W.M. Marstons tankar. Det kan användas för att förstå och beskriva mänskligt beteende. Vi går bl.a. igenom bakgrund, tolkning av profiler, exempel på användningsområden samt tips på övningar. Att kombinera Drivkraftsanalysen och Pussel DISC ger svar på både HUR och VARFÖR, en information som kan vara värdefull i många situationer som kräver samarbete.

Motivation kommer av latinets ”movere” som betyder att sätta i rörelse. Det handlar alltså om våra inre drivkrafter, det som sätter igång oss och får oss att röra oss. Att känna till sina egna och medarbetarnas motivationsfaktorer och skapa arbetsuppgifter som ligger i linje med dem kan öka både arbetstrivsel och prestation.

I utbildningen får du lära dig att effektivt använda alla funktioner i EDOC. Du får bland annat lära dig att skapa företag och avdelningar, utskick och hantering av olika typer av analyser, framtagande av rapporter, flytta analyser samt mycket mera. Ta med din egen laptop. Trådlöst nätverk finns i lokalen.

I god tid före utbildningen (Certifiering DISC) får du via mail en länk så att du kan genomföra din egen personliga Pussel DISC-/Drivkraftsanalys. Att du gör denna innan utbildningen är väsentligt och en viktig del av utbildningens innehåll.

Utöver praktisk genomgång ingår utbildningsmaterial, vår nya bok "DISC helt enkelt" samt en personlig beteendestils- och drivkraftsanalys (Pussel DISC och Drivkrafter).

Schema för utbildningen i Drivkrafts- och DISC certifiering

Utbildningens innehåll dag 1 (09.00-16.30)
 • DISC bakgrund – William Moulton Marston
 • Hur DISC fungerar och hur DISC kan användas inom olika områden
 • Drivkrafter och värderingar
 • Drivkrafter bakgrund – Eduard Spranger
 • Beskrivning av Drivkraftsanalysen och hur den kan användas inom olika områden
 • Återkoppling av rapport
 • Enkel hemläxa

Utbildningens innehåll dag 2 (09.00-16.30)
 • Praktisk genomgång av funktionerna i EDOC-systemet
  -  Skicka ut analyser
  -  Ta fram rapport
  -  Egen dator (laptop) behövs
 • Genomgång av hemläxa
 • Praktisk tillämpning av DISC- och Drivkraftsanalysen
  -  Återkoppling i grupp
  -  Grupputveckling
  -  Rekrytering
  -  Ledarskapsutveckling
  -  Säljutveckling
  -  Scenarier och lämpliga övningar
 • Summering och nästa steg