Menu

Detta är EDOC

EDOC-systemet är ett måste för dig som arbetar med att utveckla människor!

I EDOC systemet finns analyser och verktyg som gör det möjligt att ge mätbara svar på många av de frågor din eller din kunds organisation ställs inför. Avsikten med analyser och mätningar är att ge feedback. Att ge förutsättningar för individen, gruppen och hela organisationen att utvecklas, öka effektiviteten och i slutänden skapa ett trevligt arbetsklimat.


Exempel på användningsområden:


  • Nöjd Kund Index - med hjälp av Snapshot är det lätt att skapa en kundenkät.
  • Ledarskapsutveckling – med hjälp av Bumerang 360°-analys kartlägger du varje enskild ledares utvecklingsområden.
  • Bättre kommunikation – med hjälp av Pussel DISC ser ni medarbetarnas likheter och olikheter och kan på så sätt utveckla såväl den enskilde medarbetaren som hela teamets förmåga att kommunicera effektivt.
  • Träffsäker rekrytering – med hjälp av Pussel DISC och Drivkrafter säkerställer du att kandidater har rätt egenskaper samt att önskat engagemang finns.
  • Förbättra arbetsmiljön – med hjälp av Termometern ser du hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. Med din egen skräddarsydda Termometer går det att skapa egna klimatanalyser och jämföra resultatet år från år.
  • Utveckla Teamet – med hjälp av Team Evaluator får du en ”roadmap” som visar hur Teamet upplever sin prestation samt vilka frågor som är mest och minst viktiga för TeametKontakta oss för mer information om priser och möjligheter.