Menu

Företagsanpassad certifieringsutbildning

Om ni är fler på företaget som ska certifieras, kan vi erbjuda en företagsanpassad certifieringsutbildning.


Ensize har möjlighet att erbjuda er företagsanpassad certifieringsutbildning om ni är fler än 3 personer som skall certifieras i EDOC systemet samt Beteendestilsanalysen Pussel DISC och Drivkraftsanalysen Drivkrafter.


Fördelen med att genomföra utbildningen hos er är att vi kan relatera direkt till er dagliga verksamhet då det endast är ert företag som är på utbildningen.


Vår certifieringsutbildning bygger på att man efteråt tecknar en licens (får en inloggning) till vårt analyssystem EDOC. I god tid innan utbildningen kontaktar vi dig för att bestämma vilken typ av licens som passar dig bäst.

(På begäran kan en extra halvdag läggas till där vi går igenom verktygen Termometer, Team Evaluator och Bumerang.)Genom att klicka på "Skicka" accepterar du villkoren för vår integritetspolicy.