Menu

Våra verktyg

Ensize erbjuder en mängd analyser och verktyg som synliggör förbättringsområden och som är en viktig del i utvecklingen!

All utveckling bygger på feedback och för detta behövs mätningar. Ensize EDOC system erbjuder en uppsättning analyser och verktyg som synliggör förbättringsområden, bidrar till utveckling och utvärderar effekten av gjorda åtgärder.


Våra analyser kan t ex användas för att:

- Förbättra/utveckla ledarskapet

- Öka försäljningen

- Utveckla individer

- Förbättra samarbetet mellan olika avdelningar

- Förbättra/utveckla samarbetet inom teamet

- Identifiera styrkor och svagheter i teamet

- Underlätta och effektivisera rekryteringsprocessen


En första åtgärd kan vara en klimatanalys – Termometern – som visar var i organisationen/avdelningen det kan finnas behov av åtgärder. Pussel DISC analysen och Drivkraftsanalysen Drivkrafter är ett bra sätt att gå vidare. Analyserna kan ge svar på hur ledare och medarbetare fungerar tillsammans och belysa var eventuella samarbetssvårigheter kan finnas. Gapanalysen Bumerangen ger svar på hur ledarskapet fungerar och var det kan finnas förbättringsområden. Verktyget för teamutveckling, Team Evaluator, visar hur teamet fungerar. Med hjälp av enkätmotorn Snapshot är det sedan möjligt att utvärdera effekten av gjorda utvecklingsinsatser, samla information av olika slag, göra kundundersökningar och mycket mera.


Vad krävs av framtidens företag?

För att lyckas behövs:

  • Tillgång till kunskap
  • Kännedom om kunder – behov, önskemål och beteenden
  • Söka och ta tillvara på talanger – humankapitalet
  • Ledare som kan attrahera talanger, är innovativa och har visioner.


EDOC är ett heltäckande system för att öka effektiviteten i en organisation och skapa förutsättningar för ett framgångsrikt företagande.