Menu

DISC för Ledare

Ensize International har under 2017 utvecklat Pussel DISC-analysen och releasar nu en ny Rapporttyp – Ledare 4.0 Multidimensionell.

Ensize logga stor transparent


”Ledare 4.0” på cirka 12 sidor är dynamisk – dvs kopplad till respondentens (Ledarens) fyra DISC-färger. Innehållet är tänkt som en förlängning av att man redan är införstådd med teorierna bakom DISC.

”Ledare 4.0” blir sedan nästa steg i hur respondenten kan tillämpa DISC i sitt ledarskap. Du kan även välja att ta med en bilaga (12 sidor fasta texter) som ger ytterligare bra tips kring ledarskapet.

 

Kopplad till rapporten ”Ledare 4.0” kommer även en bok i samma ämne som kan köpas av den som är licenskund till Ensize. Att kunna användas i utbildningssyfte – ”Leda med färger”.


ledarskap med färger